Stacja pogodowa na ESP8266

 

Stacja pogodowa na ESP8266

Wykorzystana płytka NodeMCU v3 oraz czujnik wilgotności i temperatury AM2320. Płytka odczytuje dane z czujnika i wysyla je do bazy danych za pośrednictwem pliku php.
Rekordy z bazy sa wyświetlane jako lista z datą i godziną pomiaru.

  Kod projektu - Wymaga konfiguracji na poczatku pliku. [Źródła: LINK]

 

 

  Kod php - Dodawanie danych do bazy.